0486 67 57 72
Menu

Wij respecteren uw privacy.

Uw adresgegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.

Zij worden hiertoe opgenomen in een bestand.

Zij zullen met zorg en strikt vertrouwelijk behandeld worden.

Overeenkomstig met de wet dd. 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u recht op inzage en verbetering van de bewaarde gegevens.

U kunt hiervoor contact opnemen met onze klantendienst op (telefoonnummer) of per mail via (e-mailadres).